Çalışma Alanlarımız

image

İmar Hukuku

İmar Hukuku, köy ve belediyelerin, belirli planlar ve programlar dahilinde, imar ve inkişafıyla ilgili ilkeleri ihtiva eden objektif hukuk kurallarıdır. İdare,

image

İnşaat Hukuku

İnşaat sektörünün giderek ivme kazanmasına bağlı olarak, inşaat işi ve bundan kaynaklanan hukuksal konular aynı ölçüde önemin

image

Kira Hukuku

Kira sözleşmeleri, bir şey veya bir hakka ilişkin kullanma, yararlanma hakkının devrini gerektiren sözleşmelerden kullanmanın bedel karşılığında dev

image

Bilişim Hukuku

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimler gitgide ivme kazanarak artış göstermektedir. Bu çerçevede ekonomik, finansal, bankacı

image

Tüketici Hukuku

Tüketici hukuku ülkemizde 1995 yılında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte çok hızlı g

image

Trafik Hukuku

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3. Maddesi’ne göre trafik kazası “Karayolları üzerinde bir veya birden fazla aracın karıştı

Soru Sorun Randevu Alın

Makaleler